Projekty realizowane w Parafii
Konto parafii: 95 89850004 0010 0143 3870 0001


Archiwum Informatora Parafialnego